Prosta animacja zamykanego ekranu

  • render animacji

Łączny czas: 3 godziny