Wizualizacja koncepcyjna imprezy w Złotych Tarasach

  • 2 wersje
  • Kilka renderów
  • Dodatkowe rendery koncepcyjne i techniczne
  • Drobne poprawki
  • Konsultacje z klientem

Łączny czas: 2 dni